Het Rotterdamse Gynaecologen Opleidings Cluster

 

Binnen het RGOC leiden we gynaecologen op die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die patiënten, het zorgsysteem en de maatschappij aan medische professionals stellen.

Op deze website vindt u informatie over het RGOC, hoe u kunt solliciteren en contact zoeken.

 

Solliciteren

Tweemaal per jaar is er een sollicatieronde voor een plaats in de opleiding tot gynaecoloog. De data en inhoud van de vacature worden op de website van de NVOG gepubliceerd.

Er zijn een aantal criteria waaraan moet worden voldaan om voor selectie in aanmerking te kunnen komen. Ten eerste wordt klinische ervaring in de verloskunde en gynaecologie meegewogen. Ten tweede wordt gekeken naar een andere wetenschappelijke studie op bachelor niveau of actief participerend in wetenschappelijk onderzoek. Onder dit tweede criterium wordt ook het bezitten van een andere aantoonbare competentie gerekend die van meerwaarde is om medisch specialist te worden. Te denken valt aan maatschappelijk handelen, organisatorisch talent of het bedrijven van topsport.

 

Informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) is alle informatie te vinden over de inhoud van de opleiding tot gynaecoloog in Nederland. Het regionale opleidingsplan vindt u hier

 

Ziekenhuizen

Het RGOC bestaat uit acht opleidingsziekenhuizen en verzorgt voor de regio Rotterdam de opleiding tot gynaecoloog.Afbeeldingsresultaat voor ijsselland ziekenhuis